Home » Sociale initiatieven

Sociale initiatieven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen; MAS is opgericht vanuit een wens om anders om te gaan met de medewerkers. Mensen moeten worden gezien; dat is de kerngedachte achter MAS.

Wij zijn gekend om onze maatschappelijke initiatieven, steeds gericht op het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom kunnen we onze diensten aanbieden met invulling van de social return-opgaven van opdrachtgevers, ontwikkelden we een aantal sociale initiatieven, werken we mee aan maatschappelijke initiatieven van anderen en bieden we zelf ook opleidingen aan

MAS Zone3 is initiatiefnemer van de Z3 Academie, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en scholen. Binnen deze samenwerking worden voor jongeren die zich aanmelden afspraken gemaakt over het reserveren van banen, stageplekken of benodigd personeel dat door Z3 wordt opgeleid (en dan dus via deze werkgevers werkgarantie krijgen). Daarnaast kunnen de bedrijven trainingen verzorgen voor de deelnemers of coaches leveren. De naam Z3 komt van de drie zekerheden die we bieden: zeker van leren, werken en wonen.

Z3 Academie biedt mogelijkheden om kennis te bundelen en informatie uit te wisselen met elkaar. Door de sterke en brede samenwerking met het bedrijfsleven, gemeente, UWV, maatschappelijke organisaties en scholen realiseert de Z3 Academie concrete resultaten op het gebied van scholing en plaatsing van kandidaten bij aangesloten bedrijven en is er een effectief netwerk gecreëerd dat gezamenlijk een positieve impact kan maken op maatschappelijke vraagstukken.

Ontdek je motivatie en talent.

MAS Zone3 is ook initiatiefnemer van ‘De Verrijking’; een ambitieus maar tegelijkertijd realistisch programma om een betere aansluiting tussen onderwijs en werk te realiseren in de stad Amsterdam. De Verrijking richt zich op jongeren en jong-volwassenen, die afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die in het reguliere onderwijs niet verder komen. Ze verlaten de school vaak zonder diploma en staan daardoor aan de kant.

De Verrijking biedt programma’s aan jongeren van Plusscholen in samenwerking met Amsterdamse bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente Amsterdam. Zo vormen wij een krachtig netwerk met een gemeenschappelijk doel: onze doelgroep een nieuw zelfstandig bestaan te geven. Via De Verrijking kunnen opleidingen, scholen en jongeren invulling geven aan de verplichtingen van de Maatschappelijke Diensttijd.

Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland gelijke kansen krijgt, ongeacht achtergrond en geaardheid. Ondanks dat het belang van diversiteit en inclusie steeds meer onderkend wordt, lijkt het of er nog steeds glazen plafonds zijn die vrouwen tegenhouden om te groeien. Er is dus oprechte, waarachtige ondersteuning nodig om deze groep jonge mensen te helpen hun dromen te verwerkelijken. Dit vraagt lef.

De eigen ervaringen van Rahma met het overwinnen van barrières en de hulp die daarbij welkom is, spelen een belangrijke rol in onze aanpak. Rahma’s Lef & Dromen Platform verbindt ambitieuze, reeds ervaren young professionals die het niet lukt om de volgende stap te zetten in hun carrière met ‘mentoren’: mensen die hun sporen reeds hebben verdiend en die bereid zijn om anderen een hand te reiken, kennis over te dragen en hun netwerk beschikbaar te stellen. In een op maat gemaakt programma nemen de mentoren en hun ‘mentees’ gezamenlijk stappen om barrières te slechten, kansen te creëren en zo jongeren verder te helpen in hun carrière om hun droombaan te realiseren of hun bedrijf naar de volgende fase te tillen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We vertellen je graag wat wij als facilitair servicebedrijf en sociale onderneming, actief in de hele randstad voor jou kunnen realiseren, én garanderen.

Wil je direct aanmelden?

Dan kun je het sollicitatieformulier invullen. Rahma el Mouden zal dan snel bij je terugkomen.

Rahma’s contactgegevens zijn:
T 085 489 7090
rahma@masdiensten.nl.

Onze keurmerken

Wij zijn trots op onze behaalde certificeringen en voeren dit in de praktijk conform de gestelde voorwaarden uit. Enkele van onze belangrijke certificaten zijn:

Keurmerk_Schoon